Uslovi korišćenja i opšta pravila

Korišćenjem sajta idejezauredjenje.com svi korisnici prihvataju pravila korišćenja sajta.
Sajt idejezauredjenje.com objavljuje sadržaj koji mogu čitati ljudi svih uzrasta i kao takav nema ograničenja u korišćenju. Sajt je moguće koristiti u bilo kom vremenskom periodu i nema ograničenja u broju poseta sajta.
Sav sadržaj na sajtu služi samo kao ideja, pa se sajt ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem istog.

Sajt objavljuje sadržaj koji se tiče uređenja doma i dvorišta. Pored ideja za uređenje sajt objavljuje i proizvode drugih kompanija.
Sajt nije posrednik u prodaji proizvoda i nema nikakvu zaradu od prodaje, nego nudi mogućnost korisnicima da saznaju gde mogu da kupe neki proizvod.
Trudimo se da podaci na našem sajtu budu sinhronizovani sa podacima na sajtu kompanija koje se oglašavaju ali ne možemo da garantujemo potpunu sinhronizaciju u svakom momentu.
Prilikom kontaktiranja kompanija vezano za neki artikal, email sa podacima korisnika se šalje na email kompanije. Naš sajt ne može uticati na to da li će korisnik dobiti odgovor od kompanije kojoj je poslat upit.

Sajt poseduje mogućnost oglašavanja. Oglašavanje se može vršiti zakupom prostora na samom sajtu (banerima) ili upisom u bazu kompanija pri čemu kompanija dobija mogućnost upisivanja svojih proizvoda u bazu podataka samog sajta.

Sajt zadržava autorska prava za sve sadržaje koji su nastali kao sopstveni proizvod. Ukoliko se ti proizvodi budu koristili bez našeg odobrenja, može se smatrati da se krše autorska prava ovog sajta.
Ukoliko smatrate da sajt krši neka od vaših autorskih prava, objavljivanjem nekog sadržaja, molimo vas da nam se javite, kako u što kraćem roku obrisali sadržaj ili rešili ovu nesuglasnicu na neki drugi način.

U Beogradu, 13.10.2016.